Thursday, September 6, 2012

Sino ang walang kasalanan?:

..ay siyang maunang bumato..
..at lahat at umalis, walang gumawang bumato!

No comments:

Post a Comment